AKTIVITELERIMIZ

 • Networking

 • Üye ve potansiyel üyeler için networking toplantıları

 • Nerede Hata Yaptım?’ konferansları

 • Projeler

 • Kadın Dostu irketler

 • Kadın yönetici adaylarına ve kız öğrencilere mentörlük

 • Eğitim ve Toplantılar

 • Aylık üye toplantıları

 • Çalışma grubu toplantıları

 • Misafir konuşmacı toplantıları

 • EWMD’nin uluslararası toplantı ve organizasyonlarına katılım