AMACIMIZ

Amacımız ‘Yönetimde Kadın’ oranını arttırmak

Kadın işgücünün istihdama katılımını teşvik eden ve iş dünyasında kadını destekleyen çalışmalar yapmak ve ülkemizde cinsiyet eşitliğinin yaygınlaşmasını desteklemek

Geleceğin yöneticileri olabilecek başarılı kız öğrencileri desteklemek

Türkiye’nin önde gelen firmalarındaki başarılı kadın yöneticilerle işbirlikleri oluşturmak

Kendi içimizdeki ağları geliştirmek, karşılıklı dayanışma ve işbirliğini teşvik eden faaliyetlerde bulunmak